Læger, sygeplejerske og sekretær

Jens Peter Læge Jens Peter Geil (f. 1958)
Speciallæge i almen medicin
Læge 1984-1994 arbejdet på sygehusene i Århus, Randers og Odder.
Praktiserende læge siden 1994.
Lægevagt siden 1994.
Vagtchef i Lægevagten Region Midtjylland siden 2008.
Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.
Medlem af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin.
Peder Læge Peder Schøler (f.1952)
Speciallæge i almen medicin
Læge 1980.
Praktiserende læge i Odder 1987-2013
Vikar her i praksis siden 2013.
Gertrud Sygeplejerske Gertrud Nøhr (f. 1956).
Gift med Jens Peter Geil.
Sygeplejerske 1979
Specialsygeplejerske i anæstesi 1983.
Praksissygeplejerske siden 1996.
Familieterapeut 2001, uddannet på Kempler Institute of Scandinavia.
Arbejdsområder:
Undersøgelse og vejledning ved: sukkersyge, astma, kronisk lungesygdom (KOL),forhøjet blodtryk, hjertesygdom, vægtproblemer, rygning, kolesterolforhøjelse, graviditet og fødsel, udenlandsrejser.Psykoterapeutisk samtaleforløb uden dækning fra Sygesikringen.
Se www.gertrudn.dk
Birthe Birthe Blach (f. 1958)
Lægesekretær og SOSU-assistent
Arbejdsområder:
Telefonpasning
Modtagelse af patienter
Blodprøvetagning
Fjernelse af tråde efter operation
Øreskylning
Elektrokardiogram
Graviditetstest
Urinundersøgelser