Nyheder

Om at bruge tiden:

Vi har stort pres på tiderne og samtidig flere daglige udeblivelser.

Det er derfor meget vigtigt, at du møder til alle aftalte tider. Hvis det er nødvendigt at ændre en aftale, skal det ske i så god tid forud, så vi kan bruge tiden til en anden, og det er vigtigt, at du samtidig aftaler en ny tid.

Det er vigtigt, at du overvejer, hvad der er vigtigst at klare indenfor de 10 minutter, vi oftest sætter af til en konsultation. Du er velkommen til at aftale en tid en anden dag også, hvis du har flere problemer. Det er dokumenteret, at risikoen for fejl stiger, hvis flere problemer forsøges løst samtidigt.

De store folkesygdomme:

Har du en kronisk sygdom (sukkersyge, forhøjet blodtryk, astma, KOL), er det vigtigt, at vi ser dig 4 gange årligt, da det er vores pligt at sikre, at der er kontrol med din sygdom og at du får den rigtige behandling. De tre af disse konsultationer, foregår ved klinikkens sygeplejerske og årskontrollen ved læge. Det er vigtigt at vi ved disse konsultationer, koncentrerer os om din kroniske sygdom og der er derfor ikke mulighed for, at behandle andre helbredsproblemer samtidigt. Selvom du måske ikke har symptomer fra din sygdom, er det meget vigtigt ,at der bliver fulgt op ved prøver og konsultation her, da der umærkeligt kan tilstøde komplikationer. Ved andre kroniske sygdomme som depression og knogleskørhed, er det også nødvendigt med kontroller.

Attester:

Skal du have udfærdiget en attest til kommunen, eller forsikringsselskab, er det vigtigt, at du IKKE booker en tid på nettet, da der skal sættes ekstra tid af til disse konsultationer. Ring til klinikkens sekretær og aftal tid. Hav brevet fra kommunen eller forsikringsselskab parat, så vi er sikre på at sætte tid af til den rigtige attest.

Receptfornyelser:

Dit medicinkort er nu fælles for sygehuse, hjemmepleje og klinikken. Det er vores ansvar at sikre, at din medicinliste hele tiden er ajour, og at du får den korrekte medicin. Ved genbestilling, kan der derfor være behov for, at aftale en konsultation i klinikken.